Toán 12 Chương 3 Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Toán 12 Chương 3 Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phương trình tham số của đường thẳng
a) Phương trình tham số của đường thẳng Trong không gian, đường thẳng (Delta) đi qua (M(x_0,y_0,z_0)) và nhận vectơ (vec u=(a,;b;c)) làm Vectơ chỉ phương (VTCP) có phương trình tham số …

Home Source Education online