Tiếng Anh 11 mới

Auto Added by WPeMatico

Review 4 lớp 11 – Skills

Review 4 lớp 11 – Skills 1. Reading 1.1. Task 1 Review 4 lớp 11 Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) Tạm dịch: Xây dựng thành phố sinh thái Khi tôi đọc cuốn sách Thành Phố Sinh Thủi Berkeley. Xây dựng … Home Source Education …

Review 4 lớp 11 – Skills Read More »

Unit 10 lớp 11: Healthy Lifestyle And Longevity – Communication and Culture

Unit 10 lớp 11: Healthy Lifestyle And Longevity – Communication and Culture 1. Communication Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below. (Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên dưới.) Click to listen   Guide to answer 1. 5 2. a. Location: at a … Home Source …

Unit 10 lớp 11: Healthy Lifestyle And Longevity – Communication and Culture Read More »

Unit 4 lớp 11: Caring For Those In Need – Communication and Culture

Unit 4 lớp 11: Caring For Those In Need – Communication and Culture 1. Communication East Meets West (Đông Tây Gặp Gỡ) 1.1. Task 1 Unit 4 lớp 11 Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table. (Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành … Home Source Education …

Unit 4 lớp 11: Caring For Those In Need – Communication and Culture Read More »