Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Auto Added by WPeMatico

Toán 12 Chương 3 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Toán 12 Chương 3 Bài 2: Phương trình mặt phẳng 1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Tích có hướng giữa hai Vectơ a) Biểu thức tọa độ tích có hướng Cho hai vectơ (vec{a}=(x_1;y_1;z_1)) và (vec{b}=(x_2;y_2;z_2)), vectơ (overrightarrow n = left[ {overrightarrow a ;overrightarrow b } right]) được gọi là tích có hướng của hai vectơ (overrightarrow a) và (overrightarrow … Home Source Education …

Toán 12 Chương 3 Bài 2: Phương trình mặt phẳng Read More »

Toán 12 Chương 3 Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Toán 12 Chương 3 Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian 1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phương trình tham số của đường thẳng a) Phương trình tham số của đường thẳng Trong không gian, đường thẳng (Delta) đi qua (M(x_0,y_0,z_0)) và nhận vectơ (vec u=(a,;b;c)) làm Vectơ chỉ phương (VTCP) có phương trình tham số … Home Source Education …

Toán 12 Chương 3 Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian Read More »