[HK1-K11] Why don’t we go to see a film tonight?


 • Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. Write your answers on your answer sheet

  Câu hỏi:

  Why don’t we go to see a film tonight?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Why don’t we go to see a film tonight?

  ⇒ Let’s go to see a film tonight.

  Các cấu trúc đưa ra lời đề nghị:

  Why don’t we + V nguyên mẫu

  Let’s + V nguyên mẫu

  Dịch: Tối nay chúng ta đi xem phim nhé.

  Đáp án D

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 11
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 11, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 11. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *