[HK1-K11] The ability to be independent comes _____ to a person when he grows up.


 • Choose the answer to complete each unfinished sentence, substitutes the underlined part

  Câu hỏi:

  The ability to be independent comes _____ to a person when he grows up.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ loại

  Giải thích:

  A. nature (n): tự nhiên

  B. natural (adj): tự nhiên

  C. naturally (adv): một cách tự nhiên

  D. unnatural (adj): không tự nhiên

  Trạng từ đi sau động từ để bổ nghĩa cho động từ đó.

  Tạm dịch: Khả năng độc lập tới một cách tự nhiên đối với một người khi lớn lên.

  Đáp án: C

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 11
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 11, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 11. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *