[HK1-K11] Thanksgiving is a traditional American (15) _____.


 • Read the following passage and choose the best answer for each blank

  Thanksgiving is a traditional American (15) _____. Americans (16) _____ Thanksgiving on the third Thursday in November. On this day, Americans (17) _____ the first harvest of the first group of Europeans in America. Americans eat a traditional dinner on Thanksgiving. They eat turkey, cranberries, sweet potatoes, and pumpkin pie. These are the (18) _____ people ate at the first harvest. People don’t exchange presents, but some people send Thanksgiving cards to their friends.

  Câu hỏi:

  (15) __________

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thanksgiving is a traditional American (15) holiday.

  A. weekday: các ngày trong tuần

  B. holiday: kỳ nghỉ

  C. birthday: sinh nhật

  D. national day: ngày quốc khánh

  Dịch: Lễ tạ ơn là một ngày lễ truyền thống của Mỹ.

  Chọn B

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 11
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 11, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 11. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *