[HK1-K11] Choose the word which is pronounced different from that of the others: achievement, appearance, enthusiastic, initiative


 • Câu hỏi:

  Choose the word which is pronounced different from that of the others: achievement, appearance, enthusiastic, initiative

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Phát âm “-a”

  Giải thích:

  A. achievement /əˈtʃiːvmənt/

  B. appearance /əˈpɪərəns/

  C. enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/

  D. initiative /ɪˈnɪʃətɪv/

  Phần gạch chân câu C được phát âm là /æ/ còn lại là /ə/

  Đáp án C

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 11
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 11, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 11. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *