[HK1-K11] All of these are mentioned in the passage EXCEPT _____________.


 • Câu hỏi:

  All of these are mentioned in the passage EXCEPT _____________.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thông tin: You have to be able to deal with stress, and you need to be able to work independently as well as in a team. You are not required, however, to have medical qualifications. Besides medical professionals, Médicins Sans Frontières needs the skilled support of technical staff such as building engineers and food experts.

  Đáp án B. All of these are mentioned in the passage EXCEPT in order to become a volunteer in MSF, you must have medical qualifications..

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 11
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 11, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 11. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *