[HK1-K10] Điểm nào dưới đây không thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13?\)


 • Câu hỏi:

  Điểm nào dưới đây không thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13?\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thay \(\left( {1; – 5} \right)\) vào bất phương trình \(2x – 3y > 13\), ta được:

  \(2.1 – 3\left( { – 5} \right) = 2 + 15 = 17 > 13\) (thỏa mãn)

  \( \Rightarrow \) điểm \(\left( {1; – 5} \right)\) thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13.\)

  Thay \(\left( {2; – 4} \right)\) vào bất phương trình \(2x – 3y > 13\), ta được:

  \(2.2 – 3\left( { – 4} \right) = 4 + 12 = 16 > 13\) (thỏa mãn)

  \( \Rightarrow \) điểm \(\left( {2; – 4} \right)\) thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13.\)

  Thay \(\left( {3; – 3} \right)\) vào bất phương trình \(2x – 3y > 13\), ta được:

  \(2.3 – 3\left( { – 3} \right) = 6 + 9 = 15 > 13\) (thỏa mãn)

  \( \Rightarrow \) điểm \(\left( {3; – 3} \right)\) thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13.\)

  Vì ba điểm \(\left( {1; – 5} \right)\),\(\left( {2; – 4} \right)\),\(\left( {3; – 3} \right)\) đều thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13\) nên điểm \(\left( {8;1} \right)\) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y > 13\).

  Chọn D.

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 môn LOP 10

  Nhằm giúp các em thi HK1 LOP 10, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LỚP 10. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *