[T10-CT] Đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} + 12x – 14y + 4 = 0\) có dạng tổng quát là:


 • Câu hỏi:

  Đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} + 12x – 14y + 4 = 0\) có dạng tổng quát là:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta cos: 

  \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} + 12x – 14y + 4 = 0 \\ \to \left\{ \begin{array}{l} I\left( { – 6;7} \right)\\ R = \sqrt {36 + 49 – 4} = 9 \end{array} \right.\) 

  \( \to \left( C \right):{\left( {x + 6} \right)^2} + {\left( {y – 7} \right)^2} = 81.\) 

  ADSENSE

 • ==================
  hoctracnghiem.com chia sẻ đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm theo bài học môn TOÁN 10. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *