[HK1-LY11] Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anốt bằng đồng. Hiệu điện thế đặt vào hai cực là 6 V. Sau 16 phút 5 giây, lượng đồng bám vào cực âm 0,48 g (Cho Cu có A = 64, n = 2). Điện trở của bình điện phân là:


[HK1-LY11] Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anốt bằng đồng. Hiệu điện thế đặt vào hai cực là 6 V. Sau 16 phút 5 giây, lượng đồng bám vào cực âm 0,48 g (Cho Cu có A = 64, n = 2). Điện trở của bình điện phân là: – Học trắc nghiệmSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *