[HK1-K12] Nung một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí O2 dư thấy sinh ra 0,448 lít CO2. Thành phần phẩn trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là


 • Câu hỏi:

  Nung một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí O2 dư thấy sinh ra 0,448 lít CO2 (đktc). Thành phần phẩn trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

   = 0,02 mol

  C + O2 \(\mathop  \to \limits^{{t^o}\;} \) CO2

  \( \to {\rm{ }}{n_{C\;}} = \;{n_{C{O_2}}} = 0,02{\rm{ }}mol\)

  \(\% {m_C}\; = \frac{{12.0,02}}{{10}}.100 = {\rm{ }}2,4\% \)

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 12
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 12, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 12. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *