[HK1-K12] Một amin đơn chức bậc một có chứa 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là


 • Câu hỏi:

  Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Gọi công thức của amin đơn chức bậc 1 có công thức dạng RNH2

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  { \to \frac{{14}}{{R + 16}} = 0,2373}\\
  { \to R = 43{\mkern 1mu} ({C_3}{H_7} – )}
  \end{array}\)

  → Công thức phân tử của amin là C3H9N

  Số đồng phân amin bậc I là:

  CH3CH2CH2-NH2

  (CH3)2CH-NH2

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 12
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 12, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 12. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *