[LOP12.COM] Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Tri Phương


 

 • Câu 1:

  Chọn ý đúng: Tirixto là linh kiện bán dẫn có mấy tiếp giáp P- N?

 • Câu 2:

  Chọn ý đúng: Triac có mấy dây dẫn ra?

 •  

 • Câu 3:

  Xác định ý đúng: Cấu tạo Triac và Điac khác nhau ở chỗ nào?

  • A.
   Cực A1

  • B.
   Cực A2

  • C.
   Cực G

  • D.
   Cả 3 đáp án trên

 • Câu 4:

  Chọn phương án đúng: Tirixto có số liệu kĩ thuật giống?

  • A.
   Triac

  • B.
   Điac

  • C.
   Triac và Điac

  • D.
   Đáp án khác

 • Câu 5:

  Theo em: IC được chia làm mấy nhóm?

 • Câu 6:

  Chọn ý đúng: Khi Triac cho dòng điện chạy từ A1 sang A2?

  • A.
   A1 đóng vai trò anot

  • B.
   A2 đóng vai trò anot

  • C.
   Cả A và B đều sai

  • D.
   Cả A và B đều đúng

 • Câu 7:

  Chọn ý đúng: Trong sản xuất và đời sống, động cơ điện xoay chiều một pha được sử dụng?

  • A.
   Ít

  • B.
   Rộng rãi

  • C.
   Mức trung bình

  • D.
   Cả 3 đáp án trên

 • Câu 8:

  Chọn ý đúng: Có mấy phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

 • Câu 9:

  Hãy chọn ý đúng: Cấu tạo của đồng hồ vạn năng có que đỏ cắm ở?

 • Câu 10:

  Chọn ý đúng: Khi kiểm tra đồng hồ đo linh kiện, ta phải?

 • Câu 11:

  Chọn ý đúng: Điôt tiếp điểm thường dùng để?

 • Câu 12:

  Điôt ổn áp dùng để?

  • A.
   Ổn định điện áp xoay chiều

  • B.
   Ổn định điện áp một chiều

  • C.
   Ổn định dòng điện một chiều

  • D.
   Ổn định dòng điện xoay chiều

 • Câu 13:

  Hãy chọn phương án đúng: IC khuếch đại thuật toán là gì?

  • A.
   Bộ khuếch đại dòng một chiều

  • B.
   Bộ khuếch đại dòng xoay chiều

  • C.
   Bộ khuếch đại dòng một chiều và xoay chiều

  • D.
   Cả 3 đáp án trên

 • Câu 14:

  Xác định: IC khuếch đại thuật toán có mấy đầu vào?

 • Câu 15:

  Chọn ý đúng: Trong kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán, dấu ‘-‘ được kí hiệu ở đâu?

 • Câu 16:

  Chọn phương án đúng: Xung đa hài đối xứng có độ rộng xung là bao nhiêu?

 • Câu 17:

  Xác định ý đúng: Thiết kế mạch nguyên lí gồm mấy bước?

 • Câu 18:

  Chọn phương án chính xác: Khi thiết kế mạch nguồn một chiều, việc gì là quan trọng nhất?

 • Câu 19:

  Xác định: Đo tirixto bằng đồng hồ vạn năng dùng thang đo nào?

  • A.
   X1 Ω

  • B.
   X10 Ω

  • C.
   X100 Ω

  • D.
   Đáp án khác

 • Câu 20:

  Chọn ý đúng: Tín hiệu sau khi đưa vào sẽ được mạch điện tử?

 • Câu 21:

  Chọn ý đúng: Theo công suất, mạch điện tử điều khiển chia làm mấy loại?

 • Câu 22:

  Chọn ý đúng: Đâu là ứng dụng của mạch điều khiển tín hiệu về công dụng thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố?

  • A.
   Điện áp cao

  • B.
   Quá nhiệt độ

  • C.
   Cháy nổ

  • D.
   Cả 3 đáp án trên

 • Câu 23:

  Chọn ý đúng: Sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu có mấy khối?

 • Câu 24:

  Xác định: Tranzito kí hiệu: 2SA xxxx. Hãy cho biết số 2 nghĩa là gì?

 • Câu 25:

  Chọn ý đúng: Tranzito kí hiệu 2SC xxxx. Hãy cho biết C nghĩa là gì?

  • A.
   Tranzito cao tần loại NPN

  • B.
   Tranzito cao tần loại PNP

  • C.
   Tranzito âm tần loại PNP

  • D.
   Tranzito âm tần loại NPN

 • Câu 26:

  Hãy chọn ý đúng: Ở cấu tạo của Tranzito giữa cực B với cực E là gì?

  • A.
   1 tiếp giáp P- N

  • B.
   2 tiếp giáp P – N

  • C.
   3 tiếp giáp P – N

  • D.
   Đáp án khác

 • Câu 27:

  Chọn phương án đúng nhất: Kĩ thuật điện tử so với các ngành nghề khác là gì?

 • Câu 28:

  Xác định: Lí thuyết trường điện từ của Mắc xoen phát minh năm nào?

  • A.
   1682

  • B.
   1862

  • C.
   1826

  • D.
   1286

 • Câu 29:

  Cho biết: Điều gì đã làm thay đổi sâu sắc toàn bộ các hoạt động của thế giới?

  • A.
   Sự ra đời của kĩ thuật điện

  • B.
   Sự ra đời của kĩ thuật điện tử

  • C.
   Cả A và B đều đúng

  • D.
   Đáp án khác

 • Câu 30:

  Hãy cho biết: Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật điện tử đã làm cho?

 • Câu 31:

  Chọn ý đúng: Trong các quá trình sản xuất, kĩ thuật điện tử đảm nhiệm?

 • Câu 32:

  Chọn ý đúng: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là gì?

  • A.
   Điều khiển tín hiệu

  • B.
   Điều khiển thiết bị điện dân dụng

  • C.
   Điều khiển trò chơi, giải trí

  • D.
   Cả 3 đáp án đều đúng

 • Câu 33:

  Đáp án nào sau không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?

  • A.
   Điều khiển tín hiệu

  • B.
   Điều khiển cứng bằng mạch điện tử

  • C.
   Điều khiển không có lập trình

  • D.
   Điều khiển tốc độ

 • Câu 34:

  Phát biểu nào sau đây đúng:

  • A.
   Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất lớn

  • B.
   Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất nhỏ

  • C.
   Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất vừa

  • D.
   Mạch điện tử điều khiển có loại có công suất lớn và có loại có công suất nhỏ.

 • Câu 35:

  Chọn ý đúng: Đâu là sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu?

 • Câu 36:

  Chọn ý đúng: Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ?

  • A.
   Tăng điện áp từ 20V → 220V

  • B.
   Hạ điện áp từ 220V → 20V

  • C.
   Hạ điện áp từ 220V → 200V

  • D.
   Hạ điện áp từ 200V → 20V

 • Câu 37:

  Chọn ý đúng: Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

  • A.
   Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

  • B.
   Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

  • C.
   Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

  • D.
   Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

 • Câu 38:

  Chọn phương án đúng: Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta?

  • A.
   Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

  • B.
   Thay đổi điện áp, thay đổi tần số

  • C.
   Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

  • D.
   Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

 • Câu 39:

  Điện trở màu có trị số điện trở như sau: 100 (Ω) ± 5%. Hãy cho biết vạch màu của điện trở trên?

  • A.
   Nâu, nâu, đen, kim nhũ

  • B.
   Nâu, đen, nâu, kim nhũ

  • C.
   Đen, nâu, đen, ngân nhũ

  • D.
   Nâu, đen, nâu, ngân nhũ

 • Câu 40:

  Cho biết: Một điện trở màu có sai số là: ± 20%. Hãy cho biết vòng màu thứ 4 của điện trở là màu gì?

Đề thi nổi bật tuần

==========
LOP12.COM

Reader InteractionsSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *