(HK1 Toán 12) Đặt (a=ln 2,b=ln 5). Hãy biểu diễn (I=ln frac{1}{2}+ln frac{2}{3}+…+ln frac{98}{99}+ln frac{99}{100}) theo a và b


 • Câu hỏi:

  Đặt \(a=\ln 2,b=\ln 5\). Hãy biểu diễn \(I=\ln \frac{1}{2}+\ln \frac{2}{3}+…+\ln \frac{98}{99}+\ln \frac{99}{100}\) theo a và b 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có \(I=\ln \left( \frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\text{ }…\text{ }\text{.}\frac{98}{99}.\frac{99}{100} \right)=\ln \frac{1}{100}=-\ln 100=-\ln \left( {{2}^{2}}{{.5}^{2}} \right)=-2\ln 2-2\ln 5=-2\left( a+b \right)\)

  Chọn đáp án A

  ADSENSE

 • ==================
  MonToan.com chia sẻ đến các bạn luyện tập trắc nghiệm theo ĐỀ THI HK1 môn TOÁN 12. Các câu trắc nghiệm có đáp án chi tiết giúp các bạn đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập.  Source link edu en vn

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *