[HK1-K12] Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r được mắc với điện trở mạch ngoài là một điện trở R. Hiệu suất của nguồn điện là bằng H = 80%. Tỉ số giữa điện trở trong của nguồn điện r và điện trở mạch ngoài R là:


[HK1-K12] Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r được mắc với điện trở mạch ngoài là một điện trở R. Hiệu suất của nguồn điện là bằng H = 80%. Tỉ số giữa điện trở trong của nguồn điện r và điện trở mạch ngoài R là: – Học trắc nghiệmSource link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *