(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu (MDHL) là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan   Xác định biến cố M:”xếp hai bạn nam ngồi cạnh nhau”


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 Cánh Diều / (Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu (MDHL) là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan   Xác định biến cố M:”xếp hai bạn nam ngồi cạnh nhau”Source link edu en vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *